Over ons | Contact

Privacyverklaring

Toneelkring De Brug vzw hecht veel waarde aan het respecteren van ieders privacy. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Toeschouwers:

Het verzenden van onze nieuwsbrieven. Het administratief afhandelen van de ticketreservatie. Je zo snel mogelijk te kunnen bereiken bij onvoorziene overmachtssituatie.

Leden:

Het administratief beheer van je verzekering. De dagelijkse praktische samenwerking.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Toneelkring De Brug vzw verstrekt geen perssonsgegevens aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

Ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Dit kan via een eenvoudig verzoek via het contactformulier op onze website.

Beveiliging van persoonsgegevens

Toneelkring De Brug vzw zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens en dat deze toegang afgeschermd is. Indien onbedoeld en ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen toch gegevens in handen van niet geautoriseerde derden vallen, bijvoorbeeld door een hack of een andere vorm van een gegevenslek, zullen wij u hiervan steeds op de hoogte brengen.

Over ons | Contact | Login | ©2012 - 2019 Toneelkring De Brug Rekeningnummer: BE93 7895 8911 5067